Disclaimer | Bij Ireen

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Bij Ireen, hierna te noemen ‘Bij Ireen’, verleent hierbij toegang tot de website www.bijireen.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘bij Ireen’ en derden zijn aangeleverd. ‘Bij Ireen’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website www.bijireen.nl, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. ‘Bij Ireen’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van onze zijde. ‘Bij Ireen’ behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

Auteursrechten/Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan ‘bij Ireen’ of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan ‘bij Ireen’ en vrijwaren ‘bij Ireen’ derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder onderling overleg met- of schriftelijke toestemming van ‘bij Ireen’ worden verveelvoudigd.

 

Deel dit

Bel mij

UA-114704685-2
X